Heroin.

Heroïne is een illegale drug die zeer verslavend is. Overal in de wereld wordt door miljoenen verslaafden heroïne gebruikt, die niet in staat zijn om de vreselijke drang te overwinnen. Ze gaan elke dag door met gebruiken omdat ze de verschrikkingen van het afkicken niet onder ogen kunnen zien.

Heroïne wordt (net als opium en morfine) van de hars van de papaverplant gemaakt. Eerst wordt de melkachtige, sapachtige opium uit de bol van de papaverbloem gehaald. Deze opium wordt gezuiverd om morfine te maken en dan wordt het verder tot verschillende vormen van heroïne verwerkt.

Heroïne wordt meestal geïnjecteerd, wat voor de gebruiker, naast het leed van de verslaving zelf, bijkomende risico’s zoals AIDS of andere infecties met zich meebrengt.

“Heroïne sloot me af van de rest van de wereld. Mijn ouders zetten me het huis uit. Mijn vrienden en broers wilden me niet meer zien. Ik was helemaal alleen.” –  Suzanne

 

 

Bron van de afbeeldingen: istock.com/Peeter Viisimaa
Bron van de afbeeldingen: istock.com/Peeter Viisimaa

 

DE OORSPRONG VAN HEROÏNE

Heroïne werd in 1898 voor het eerst door het Duitse farmaceutische bedrijf Bayer vervaardigd en werd op de markt gebracht als behandeling voor tuberculose en als geneesmiddel voor morfineverslaving.

EEN VICIEUZE CIRKEL

Rond 1850 was opiumverslaving in de Verenigde Staten een groot probleem. De “oplossing” was om opiumverslaafden een minder sterk werkend en zogenaamd “niet-verslavend” substituut te geven – morfine. Morfineverslaving werd al snel een groter probleem dan opiumverslaving.

Net als bij opium, werd het morfineprobleem opgelost met een ander “niet-verslavend” substituut – heroïne, dat zelfs nog verslavender dan morfine bleek te zijn. Met het heroïneprobleem kwam weer een ander “niet-verslavend” substituut – de drug die nu bekend staat als methadon. Het werd in 1937 voor het eerst ontwikkeld door een Duitse wetenschapper, die naar een chirurgische pijnstiller zocht. Het werd naar de VS geëxporteerd en kreeg in 1947 de handelsnaam “Dolophine”. Het kreeg later een andere naam, methadon, en werd al snel overal als behandeling van heroïneverslaving gebruikt. Het bleek helaas zelfs nog verslavender dan heroïne te zijn.

Tegen het einde van de jaren 90, was het sterftecijfer onder heroïneverslaafden naar schatting twintig keer zo hoog als de rest van de bevolking.

 

 

Alle soorten drugs.

Alle soorten drugs

Harddrugs.

Verslaafde

Drugsverslaving.

Drugsverslaving is de obsessieve afhankelijk van legale of illegale drugs. Drugs zijn onder andere voorgeschreven geneesmiddelen, illegale drugs en alcohol. Hoewel een verslaafde meer dan één soort drugs kan gebruiken, gebruikt hij gewoonlijk de "drug van zijn keuze" -- de verslaving die voor hem het moeilijkst te doorbreken is.

Een verslaafde kan emotioneel, psychologisch en/of lichamelijk afhankelijk zijn, en dit is afhankelijk van het soort drugs dat gebruikt wordt. Zijn intense verlangens zijn zijn drijfveer om alle mogelijke middelen aan te wenden om aan deze drugs te komen. Het bevredigen van zijn verlangens wordt voor de verslaafde zijn hoogste prioriteit -- zelfs ten koste van alles wat ooit belangrijk voor hem was: baan, huis, vrienden en familie.

Drugsverslaving -- Een Persoonlijk Verhaal
Een drugsverslaving in de tienerjaren is verwoestend en levensbedreigend. Neem het van mij aan: dit is mijn verhaal.

Toen ze 13 jaar oud was kwam mijn dochter in aanraking met marihuana en begon ze dit te gebruiken. Na dit een paar keer geprobeerd te hebben, was ze er helemaal aan verknocht. Mijn dochter begon ineens andere vrienden te ontmoeten (die ik niet kende). Ze werd humeurig, oneerlijk, opstandig en ongeïnteresseerd in school. De eerste paar maanden kon ik niet begrijpen wat er met mijn ooit lieve, zachtmoedige, eerlijke, respectvolle dochter was gebeurd. Ze was voor mijn ogen drastisch aan het veranderen.

In deze periode stierf mijn grootmoeder. We hadden altijd een nauwe band met haar gehad, maar Stacy's reactie was nonchalant, koud en zelfs minachtend ten opzichte van mijn eigen emotionele reactie.

Die ervaring schudde mij wakker. Ik moest hier iets aan doen. Ik had een gebroken hart en voelde me wanhopig. Ik raadpleegde eerst de psycholoog van haar middelbare school. Hij verzekerde mij dat de school volledig drugsvrij was. Maar mijn instincten vertelden me een ander verhaal.

Daarna nam ik haar mee naar een therapeut die aan programma voor drugsbehandeling was verbonden. Toen we daar waren gaf Stacy toe dat ze aan marihuana verslaafd was. Ze stemde er mee in om daar te blijven voor behandeling -- voor een programma van 30 dagen!

Drugsverslaving -- Hulp Vinden
Hulp voor drugsverslaafden bestaat in verschillende vormen en behandelingsprogramma's. Dat 30-daagse programma was het eerste van 4 programma's die mijn dochter de drie daaropvolgende jaren zou doorlopen. Het laatste programma was een paar uur van ons vandaan, en vond een jaar lang plaats in een interne instelling. Hielpen deze behandelingen? Nou, ja en nee. Zij hielpen mij (als een
"mede-afhankelijke"), en ze hielpen haar bij het leren over de vernietigende effecten van drugs. Maar doorbraken zij de verslaving en brachten zij haar herstel? Jammer genoeg, nee.

De pijn die ik voelde terwijl ik zag hoe mijn dochter haar leven verwoestte was bijna meer dan ik kon verdragen. Het was alsof ik er getuige van was hoe zij langzaam zelfmoord pleegde. Maar temidden van deze zeer pijnlijke nachtmerrie was er toch iets dat hielp.

Ik begon bijeenkomsten bij te wonen die speciaal waren opgezet voor de families van drugsverslaafden. In deze bijeenkomsten vond ik de nodige ondersteuning en medeleven. Maar nog belangrijker, ik ontdekte dat ik hier naar mijn geestelijke wortels terugkeerde.

De groep erkende God als de enige bron van ware controle over je naasten en in moeilijke tijden. Hoewel ik in mijn spirituele leven enigszins van het juiste pad was geraakt, wist ik nog steeds dat wat de Bijbel ons leert waar is.

Mijn dochter is nu 33. Ze heeft lange perioden gekend waarin ze drugsvrij bleef, maar ze is inmiddels weer naar haar verslavende drug teruggekeerd, de drug die er toe geleid heeft dat ze geen baan heeft, geen kinderen kan krijgen, en ook gezondheidsproblemen voor de lange duur heeft ontwikkeld. Ik bid nog steeds elke dag voor haar. Hoewel de praatgroepen kunnen helpen weet ik dat alleen God haar volledig en blijvend uit haar verslaving kan redden. Wanneer alle andere oplossingen falen en zij de controle over haar leven aan Christus zal overdragen, dan zal Hij haar van haar drugsverslaving verlossen.

"Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5-6).

"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan" (Matteüs 7:7-8).

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matteüs 11:28-30).

Informatie over druksverslaving.

Informatie over drugsverslaving

Een drug is een stof die, eenmaal in het lichaam, het functioneren van het lichaam verandert. Drugs kunnen worden geslikt, gesnoven, geïnhaleerd, geïnjecteerd, via de huid opgenomen of in het oog gedruppeld. Het maakt niet uit hoe drugs worden ingenomen, uiteindelijk bereiken de meeste drugs via de bloedsomloop de hersenen en veroorzaken tijdelijk een prettige sensatie.

Verslaving aan drugs komt in alle lagen van de bevolking voor. Wanneer iemand aan drugs verslaafd is, kan men niet zonder deze prettige sensatie en moet  de drug  blijven gebruiken, ook al zijn de negatieve gevolgen bekend. 

Er bestaan grof gezien drie verschillende soorten drugs, namelijk:

  • Stimulerende middelen, zoals cocaïne en speed
  • Verdovende middelen, zoals heroïne en alcohol
  • Bewustzijnsveranderende of geestverruimende middelen, zoals LSD en paddo's  en paddo  

Sommige drugs hebben een gecombineerde werking, zoals XTC en Cannabis (hasj en weed).

Kenmerkend voor een drugsverslaving is dat vrijwel het hele leven door het gebruik wordt beheerst. Er zijn schadelijke gevolgen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied.

Verschijnselen op psychisch gebied

Er bestaat een onweerstaanbare behoefte aan het middel (hunkering of zucht). Men heeft het gevoel dat men het middel nodig heeft en verlangt terug naar het effect. Men is in denken en doen continue bezig met het middel. Tegelijkertijd wordt het gebruik nogal eens ontkend en geheim gehouden. Naast deze directe verschijnselen gaat verslaving regelmatig gepaard met symptomen als angst, depressie en verwardheid. Steeds sterker naar een middel verlangen en zich eigenlijk niet meer prettig voelen zonder, wijst op het bestaan van geestelijke afhankelijkheid. 

Verschijnselen op lichamelijk gebied

De gebruiker kan tolerantie ontwikkelen ten opzichte van het middel. Dit betekent dat men steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken. Het lichaam kan zo gewend raken aan het regelmatige gebruik dat het niet meer zonder kan. Bij staken van het middel ontstaan onaangename onthoudings- of ontwenningsverschijnselen: trillen, transpireren, misselijkheid, spierpijn, angst, prikkelbaarheid en rusteloosheid. Deze verschijnselen verdwijnen als opnieuw gebruikt wordt. Ontwenningsverschijnselen wijzen op het op het bestaan van een zogenaamde lichamelijke afhankelijkheid. Het willen vermijden van die verschijnselen vormt vaak een belangrijke reden om met het gebruik door te gaan.

Verschijnselen op sociaal gebied
Omdat de gebruiker niet meer goed functioneert, kunnen problemen met de omgeving (partner, gezin, familie en vrienden) en op het werk ontstaan. Aan de ene kant beperkt de gebruiker zijn bestaan steeds meer tot die personen en die situaties die direct te maken hebben met het verkrijgen van het middel; aan de andere kant nemen mensen uit de omgeving vaak veroordelend afstand van de gebru iker.

Mijn interessen in verslaafde!!

Hallo,

Ik wil me graag voorstellen,Mijn naam is Monica en ik me dagelijks bezich met verslaafde ..ik Heb een tijdje met verslaafde gewerkt en moet zeggen dat ik het anders had verwacht dan wat ik zag en mee maakte ..Ik kende een vrouw die verslaafd is aan drugs haar hele leven draaide om drugs ze heeft een zoon van 20 jaar,Ze kocht stiekem drugs in de hoop dat haar zoon er niet achter zou komen al haar geld ging op aan de drugs en opengeven moment was ze alles zat en wou afkicken n helaas is dat haar niet gelukt.

Ik kwam met haar in contact en ben gaan praten met haar en ze ontekende echt alles ook over haar verslaving en wat ze daar allemaal voor deed.

Ik heb haar zo ver gekregen door het praten en achter haar te staan dat ze naar een afkickkliniek waar ze het nu heel goed doet en is nu al 2 maanden clean.

Dit is het mooiste wat ik mee kon maken dat je die mensen helpt en laat zien dat ze ook een leven hebben buiten het gebruik van de drugs...Maar daar zijn ook veel jongeren die daar mee te maken hebben en die ook graag geholpen willen worden ook al ontkennen ze dat maar diep in hun willen ze daar van af en een normale leven leiden.

Ik ga hier vanavond mee door!!